Evde Bakım

Evde Bakım Hakkında

Ev konforunda sağlık hizmeti:

“Evde Bakım”

Gelişen teknoloji, sadece hastanede uygulanabilen birçok tedavi yönteminin evde de uygulanabilmesini sağlıyor. Güven Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri, evde bakım hizmetleriyle hastaların en rahat ettikleri “kendi ortamlarında” sağlık hizmetine ulaşmalarını amaçlanıyor.

Evde bakım nedir ve hangi hizmetleri kapsamaktadır?

Evde bakım ve sağlık hizmetleri; çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında, sosyal danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tedavi, tedavinin idamesi, refakatçilerle öz-bakım desteği, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetlerini kapsamaktadır.

Evde bakımın hastalara ne gibi faydaları dokunuyor?

Gelişen teknoloji, sadece hastanede uygulanabilen birçok tanı, tetkik ve tedavi yönteminin evde de uygulanabilmesini sağlıyor. Tetkik, tedavi ve tedavinin idamesi ve hastaların takipleri daha uygun maliyetlerle evde gerçekleştirilebiliyor. Hastalar; hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmadan, en rahat ettikleri yer olan evlerinde gereken sağlık hizmetini alabiliyorlar.

Evde bakım hizmeti nasıl veriliyor?

Evde bakım hizmetleri, çalışma saatleri içerisinde hekim ve sağlık personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak hizmetin devamlılığı, sağlık personeline ve gerektiğinde hekime ulaşabilirlik 24 saat esasına göre şekillenmektedir. Evde bakım hekimi ve sağlık personeli tarafından ilk değerlendirme ve hasta tanılamasının ardından, ev ziyareti yapılarak hasta için hekim tarafından evde bakım planı oluşturulur. Bu plan mutlak suretle hasta ve yakınının oluru ve istekleri doğrultusunda düzenlenir ve uygulanabilirliği dikkate alınarak yapılır. Yapılan tüm müdahale ve gelişmelerden evde bakım hekimi veya varsa hastanın kendi takipli hekimi bilgilendirilir. Talimatları doğrultusunda tedavi ve bakım planı gerekirse yeniden düzenlenir.

Evde bakım kavramı dahilinde hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Evde hekim muayenesi, hemşirelik hizmetleri ve bakımı, diyet hizmetleri, tüm laboratuvar tetkikleri, radyoloji hizmetleri, kardiyolojik tetkikler, fizik tedavi hizmetleri, gebelik dönemi takibi, yeni doğan bakımı ve lohusalık dönemi bakımı (anne bebek uyum süreci yönetimi ve eğitimi), her tür ameliyat sonrası dönemde tıbbı takip, tetkik ve bakım gerektiren hizmetler, yara, sonda, her türlü katater bakımı ve pansuman gerektiren durumlar, kronik hastalık yönetimi, yaşlı hasta bakımı, diyabetli hasta eğitimi bakım ve takibi, palyatif dönem hasta bakımı, solunum terapisi, konuşma terapisi, uğraş terapisi, öz bakım desteği ve refakat elemanı gibi hizmetleri veriyoruz.

Evde Bakım Hizmetleri

Verdiğiniz hizmetlerden örnek verir misiniz?

Yaşlılığı, demansı veya geçirilmiş hastalığı nedenli yatağa bağımlı hastalarınızın sağlık ve bakımlarının çok zor şartlarda idame ettirildiği bilinmektedir. Yeme-içme, kişisel bakım ve temizliği, tuvalet bakımı, gazete okuma gibi güncel işleri yapmakta zorlanan her yaş grubundan hastalar ve engellilere öz bakım desteği vererek hasta ve hasta yakınlarının hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler veriyoruz. Verdiğimiz anne ve yeni doğan bakımı hizmetlerimizde; bebeğin ilk tıbbi bakım ve izlemini, bebek banyosu, göbek kordonu bakımı, beslenme ve emzirme eğitimi, kolik ağrısı yönetimi gibi anne ve bebeğin hayatını kolaylaştıracak destekler veriyoruz. Bu ifade ettiklerim verdiğimiz hizmetlerden sadece birkaçı.

Evde bakım hizmetine nasıl ulaşılabiliyor?

Evde bakım hizmetlerimize; 24 saat boyunca 444 94 94 numaralı çağrı merkezi hattımızdan ve mesai saatleri içerisinde 0312 457 35 66 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi (Ankara - Çayyolu)

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİMİZ

 • HEKİM MUAYENESİ (EVDE BAKIM DOKTORU, UZMAN DOKTOR, ÖĞRETİM ÜYESİ)
 • KONTROL MUAYENESI
 • TETKIK SONUCU DEĞERLENDIRME
 • PSİKİYATRİK MUAYENE (ÇOCUK / YETİŞKİN)
 • YERİNDE AĞRI DEĞERLENDİRMESİ
 • KULAK TEMİZLEME (BUŞON ALINMASI LAVAJ VE MANİPÜLASYON)
 • KULAK TEMİZLEME (BUŞON ALINMASI, LAVAJSIZ, KÜRETLE)
 • SOLUNUM YOLUNUN DERİN ASPİRASYONU (DERİN TRAKEAL ASPİRASYON)
 • İYİ HUYLU LEZYONLARIN DONDURULMASI (KRİYOTERAPİ, BENİGN LEZYONLAR, TEK LEZYON)
 • ATARDAMARDAN KAN ALMA (ARTERİYEL KAN GAZI ALMA)
 • DİKİŞ ALMA
 • İDRAR SONDASI TAKILMASI (MESANEYE SONDA UYGULANMASI)
 • BESLENME TÜPÜ (NAZOGASTRİK SONDA) TAKILMASI
 • HAVA YOLU TÜPÜ / KANÜLÜNÜN (ENDOTRAKEAL TÜP YADA TRAKEOSTOMİ KANÜL) DEĞİŞİMİ
 • MİDE YIKAMA (GASTRİK LAVAJ)
 • REKTAL TUŞE İLE YABANCI CİSİM VEYA DIŞKI TAŞI (FEKALOM) ÇIKARTILMASI
 • ALÇI ÇIKARMA (PARMAK ALÇISI/ATELİ HARİÇ)
 • DERİ KESİ / LASERASYONU ONARIMI, KÜÇÜK (5 cm DEN KÜÇÜK)
 • DERİ KESİ / LASERASYONU ONARIMI,ORTA (5-10 cm )
 • YARA DEBRİDMANI VE PANSUMANI
 • NAZAL CPAP UYGULANMASI
 • SOLUNUM CİHAZI (NON İNVAZİV MEKANİK VENTİLATÖR ) UYGULAMA VE TAKİBİ
 • DOPPLER EKO KARDİYOGRAFİ
 • EL DOPPLERİ İLE PERİFERİK AKIM İNCELEME
 • YANIK DEBRİDMANI VE PANSUMANI
 • MANTAR ARANMASI
 • DOĞAL ÖLÜ MUAYENESİ VE VEYA DEFİN İZİN RAPORU, ÖLÜNÜN BULUNDUĞU YERDE /GÜNDÜZ GECE
 • AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLARIN EVDE YAPILMASI (YERİNDE PRE OP HAZIRLIK (ANESTEZİ KONST, LAB TETK, EKG, AKC GRAFİSİ)
 • İNSÜLİN BAŞLAMA VE DOZ AYARLAMA TAKİBİ
 • HEMŞİRE ZİYARETİ
 • BAKIM ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • BAKIM GEREKSİNİMLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • BAKIM PLANI YAPILMASI
 • HASTA GÜVENLİĞİ VE BAKIM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 • YERİNDE BAKICI DEĞERLENDİRMESİ
 • HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIMIN PLANLANMASI
 • HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMALARI
 • BEBEK BANYOSU VE BEBEK BAKIM İŞLEMİ (TEK BEBEK / İKİZ BEBEK)
 • YATAĞA BAĞIMLI (İMMOBİL ) HASTANIN VÜCUT SİLME BANYOSU
 • YATAĞA BAĞIMLI (İmmobil) Hastanın Yıkanması
 • AYAK BAKIMI MEDİKAL
 • TIRNAK KESİMİ (EL AYAK)
 • PERİNE BAKIMI
 • MEME BAKIMI
 • YATAKTA BAŞ BANYOSU
 • ANNE EMZİRME EĞİTİMİ (UYGULAMALI)
 • GİRİŞİMSEL HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
 • AĞIZ VE ÜST SOLUNUM YOLUNUN TEMİZLENMESİ (ENDOTRAKEAL ASPİRASYON)
 • AĞIZ / BURUN TÜPÜ YOLUYLA BESLENME VE KONTROLÜ (ENTERAL BESLENME / HİPERALİMANTASYON KONTROLÜ)
 • MİDEYE TAKILAN SONDA YOLUYLA BESLENME (GASTROSTOMİ / JEJİNOSTOMİ İLE HASTA BESLENMESİ)
 • MİDEYE TAKILAN SONDA YOLUYLA BESLENMENİN İZLENMESİ (GASTROST. / JEJİNOST. İLE HASTA BESLENMESİ İZLEMİ)
 • KOLOSTOMİ BAKIMI VE TORBA DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİ
 • TRAKEOSTOMİ BAKIMI İŞLEMİ
 • AĞIZ BAKIMI VE AĞIZ İÇİ ASPİRASYONU
 • SERUM TAKILMASI (YENİDOĞAN, ÇOCUK, YETİŞKİN)
 • DAMAR YOLU AÇILMASI (PERİFERİK VENÖZ KANÜLASYON)
 • DAMAR YOLU ÇIKARTILMASI
 • SERUM ÇIKARTILMASI/DEĞİŞTİRİLMESİ
 • KATETER PANSUMANI VE BAKIMI
 • AŞI UYGULAMASI
 • KAN ALMA (PERİFERİK VENDEN)
 • DAMAR YOLUYLA SERUM İÇİNDE İLAÇ VERİLMESİ (İNTRAVENÖZ İLAÇ İNFÜZYONU)
 • DAMAR YOLUYLA SERUM VERİLMESİ (İNTRAVENÖZ SIVI TRANSFÜZYONU)
 • PORT İĞNESİ DEĞİŞTİRİLMESİ
 • PORT İĞNESİ TAKILMASI/ÇIKARTILMASI
 • YARA PANSUMANI
 • DAMAR İÇİ ENJEKSİYON (YENİDOĞAN, ÇOCUK, YETİŞKİN)
 • KAS İÇİ ENJEKSİYON (YENİDOĞAN, ÇOCUK, YETİŞKİN)
 • DERİ ALTI / İÇİ ENJEKSİYON (ENJEKSİYON SUBKUTAN, INTRAKUTAN)
 • YENİDOĞANA SERUM VERİLMESİ (INTRAVENÖZ SIVI TRANSFÜZYONU YENİDOĞAN)
 • GÖZ PANSUMANI, YENİDOĞAN
 • LAVMAN UYGULAMASI
 • İDRAR YOLUNA SONDA TAKILMASI (ÜRİNER SONDA TAKILMASI)
 • İDRAR SONDASININ ÇIKARTILMASI (ÜRİNER SONDA ÇIKARTILMASI)
 • İDRAR TORBASINA İLAÇ VERİLMESİ (MESANE İNSTİLLASYONU, SONDALI HASTAYA )
 • İDRAR ÖRNEĞİ ALINMASI (ÜRİNER SONDASI OLAN HASTADAN )
 • GEÇİCİ ÜRİNER SONDA İLE İDRAR ÖRNEĞİ ALINMASI
 • KÜLTÜR ALINMASI (YARA, BOĞAZ VB)
 • TANSİYON, NABIZ VE ATEŞİN ELLE ÖLÇÜLMESİ (YAŞAM BULGULARININ ÖLÇÜLMESİ, MANUEL)
 • BUHAR TEDAVİSİ UYGULAMASI
 • NEBÜLİZÖR İLE İLAÇ UYGULAMA, OKSİJEN İLE BİRLİKTE
 • NEBÜLİZÖR İLE İLAÇ UYGULAMA
 • YERİNDE CHECK UP UYGULAMASI HEMŞİRELİK (VİTAL BULGU ÖLÇÜMÜ, EKG ÇEKİLMESİ, KAN ALMA, )
 • OKSİJEN TEDAVİSİ
 • PARMAKTAN OKSİJEN SATURASYON DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ (PULSE OKSİMETRE İLE PERİFERİK O2 SATURASYON ÖLÇÜMÜ)
 • 24 SAAT TANSİYON TAKİBİ VE KAYDI (TANSİYON HOLTER MONİTÖRİZASYONU)
 • 24 SAAT EKG KAYDI (EKG HOLTER MONİTÖRİZASYONU)
 • ELEKTROKARDİYOGRAM (EKG)
 • TOTAL PARENTERAL NUTRİSYON (TPN) TAKİBİ
 • VİTAL FONKSİYONLARIN MONÜTÖR İLE TAKİBİ
 • CPAP UYGULAMASI
 • HEMŞİRELİK REFAKAT VE BAKIM HİZMETİ
 • DİYABETLİ HASTA UYUM DEĞERLENDİRMESİ VE EĞİTİMİ
 • YARA BAKIMI AİLE EĞİTİMİ
 • ASPİRASYON/BESLENME AİLE EĞİTİMİ
 • EV TİPİ VENTİLATÖR AİLE EĞİTİMİ
 • İLAÇ / CİHAZ, EKİPMAN KULLANIMI EĞİTİMİ
 • YERİNDE BAKICI EĞİTİMİ
 • GASTROSTOMİ / JEJİNOSTOMİ İLE HASTA BESLENMESİ EĞİTİMİ
 • BİREYSEL HAMİLELİK EĞİTİMİ
 • FİZYOTERAPİST ZİYARETİ
 • SICAK-SOĞUK PAKET UYGULAMASI
 • ROM EGZERSİZİ (EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI EGZERSİZİ)
 • EV PROGRAMI / AİLE EĞİTİMİ / BEL OKULU
 • EV PROGRAMI / AİLE EĞİTİMİ / BOYUN OKULU
 • KAS KUVVETLENDİRME EGZERSİZİ
 • SOLUNUM REHABİLİTASYONU AMAÇLI EGZERSİZ (POSTÜRAL DRENAJ+ MANUEL UYARMA)
 • YÜRÜME EGZERSİZLERİ
 • ELEKTRİK AKIMI İLE KUVVETLENDİRME PROGRAMLARI (ATROFİ VE SPASTİSİTE TEDAVİSİ, COMPEX VB)
 • TRANSKÜTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU (TENS)
 • TEYPLEME (TAPİNG MALZEME DAHİL)
 • YUMUŞAK DOKUDA MANİPÜLATİF UYGULAMALAR (MİYOFASİYAL GERME )
 • GERİATRİK REHABİLİTASYON (75-84 YAŞ/ORTA YAŞLI)
 • GERİATRİK REHABİLİTASYON (85 VE ÜSTÜ YAŞ / İLERİ YAŞLI)
 • MULTİPLE SKLEROZ REHABİLİTASYONU VE EGZERSİZİ
 • SEREBRO VASKÜLER OLAYDA EGZERSİZ UYGULAMALARI (PNF, BRUNSTROOM, BOBATH VB)
 • ORTOPEDİK REHABİLİTASYON AMAÇLI EGZERSİZ (ÇAPRAZ BAĞ, KIRIK SEKELİ, MENİSEKTOMİ)
 • REHABİLİTASYON AMACI İLE KULLANILAN YARDIMCI CİHAZ EĞİTİMİ (ÖZEL DONANIMLI, TEKERLEKLİ SANDALYE, ADAPTİF TEKNOLOJİ KULLANIMI)
 • HASTALIĞA ÖZEL EGZERSİZ PROGRAMI DÜZENLEME (ROMATİZMAL HASTALIKLAR, VB.)
 • PARKİNSON REHABİLİTASYONU VE EGZERSİZİ
 • KAS HASTALIKLARINDA EGZERSİZ
 • SPİNAL KORD LEZYONUNDA REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
 • NÖROLOJİK REHABİLİTASYON (PARKİNSON VB.
 • DENGE VE PROPİRİOSEPSİYON EGZERSİZLERİ
 • DENGE / KOORDİNASYON TESTLERİ
 • PSİKOLOG GÖRÜŞMESİ
 • AİLE VE OKUL ZİYARETİ
 • AİLE DEĞERLENDİRMESİ
 • AİLE TERAPİSİ
 • OYUN TERAPİSİ
 • DİYETİSYEN DEĞERLENDİRMESİ
 • HAFTALIK YEMEK HİZMETİ
 • GÜNLÜK TABLEDOT YEMEK HİZMETİ (3 ANA + 2 ARA ÖĞÜN)
 • BAKIM DESTEK PERSONELİ
 • ALIŞ VERİŞ HİZMETİ/ALIŞVERİŞE REFAKAT ETMEK
 • AİLE/BİREY ASİSTAN HİZMETİ
 • BAKIM DESTEK REFAKAT HİZMETİ
 • CİLT BAKIMI HİZMETİ
 • SAKAL TRAŞI
 • SAÇ KESİMİ
 • SAÇ YIKAMA VE FÖN
 • SAÇ BOYAMA
 • SOSYAL BİLİŞSEL UĞRAŞ TERAPİSİ
 • SOSYAL HİZMET UZMANI HASTA DEĞERLENDİRMESİ
 • GENEL MEKAN HİJYENİ GÜNLÜK
 • EV SÜPÜRME VE SİLME
 • CAM SİLME
 • ÜTÜ HİZMETİ
 • ŞEHİR İÇİ AMBULANS HİZMETİ
 • AKCİĞER GRAFİSİ ÇEKİLMESİ
 • ULTRASON ÇEKİLMESİ
 • TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024